RALA-nimikkeistö

RA­LA-pä­te­vyy­det ja RA­LA-ser­ti­fi­kaa­tit myön­ne­tään yri­tyk­sil­le toi­mia­loittain RA­LA-ni­mik­keis­tön mu­kai­ses­ti. Nimikkeistöön voit tutustua alla.

RALA-nimikkeistö uudistettiin 1.10.2022 alkaen. Uusi ni­mik­keis­tö yh­dis­tää ai­em­min eril­li­set RA­LA-pä­te­vyy­den ja RA­LA-ser­ti­fioin­nin ni­mik­keis­töt ja sel­keyt­tää näin toi­mia­la­ni­mik­kei­den ko­ko­nai­suut­ta. Ni­mik­kei­den kir­joa karsittiin, pääl­lek­käi­syyk­siä pois­tet­tiin ja ra­ken­net­ta joh­don­mu­kais­tet­tiin.

Jo­kai­sel­le van­hal­le ni­mik­keel­le löy­tyy vas­taa­vuus uu­des­sa ni­mik­keis­tös­sä. Vas­taa­vuu­det on ku­vat­tu tau­lu­kos­sa, johon voit tutustua alla (tau­luk­ko la­tau­tuu excel-tie­dos­to­na).

Ajankohtaista

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.

2.9.2022 – Ajankohtaista alalla

Tulossa: ajankohtaisia nostoja alalta

RALA julkaisee rakentamisen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia uutisia myös muilta alan keskeisiltä toimijoilta. Haluamme nostaa tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja tuoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esiin yleisesti hyödynnettäväksi. Seuraa tätä paikkaa!

7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.